Skip til primært indhold

Psykotiske lidelser

Hjælper til beslutninger om inddragelse af pårørende

Samarbejdet med pårørende er en del af psykiatriplanen. I Opsøgende psykoseteam har vi erfaret, at det ofte er vanskeligt at få inddraget de pårørende i det omfang, som vi gerne vil.

Derfor finder vi det yderst relevant at arbejde med emnet. Det er vigtigt at give patienten et bedre grundlag for at træffe en beslutning om, hvorvidt de ønsker de pårørende inddraget eller ej og i hvilket omfang. Beslutningshjælperen er med til at højne kvaliteten i arbejdet med patienterne og de pårørende.

Diagnose

Psykotisk lidelse

Fagområde   

Pårørendeinddragelse

Valgmuligheder 

  • Pårørendeinddragelse
  • Ingen pårørendeinddragelse
  • Pårørendesamtaler
  • Pårørendeundervisning
  • Netværkssamtaler
  • Børn som pårørende (<18 år)

Indeholder forberedelsesark 

Nej

Udviklet af  

Opsøgende Psykoseteam, Lokalpsykiatrien Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Ansvarlig         

Gunhild Vest Scheby, sygeplejerske, Opsøgende psykoseteam, Lokalpsykiatrien Odense

Version            

1  

Seneste opdatering eller review

2022

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™   

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Inddragelse af pårørende under indlæggelse (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen 

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:


6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

4 ud af 4 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

10 ud af 11 kvalitetskriterier

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V