Skip til primært indhold

Hjerne- og Nervesygdomme

Kontaktform

I ambulante forløb kan patienter ofte tilbydes forskellige muligheder i forhold til den fremadrettede kontakt med ambulatoriet. Beslutningshjælperen indeholder forskellige muligheder for kontaktformer med beskrivelse af fordele og ulemper samt patienthistorier, som kan være med til at understøtte patientens valg.

Beslutningshjælperen er udviklet for at hjælpe patient og kliniker med at vælge den kontaktform, der passer bedst i forhold til patientens præferencer.

Fagområde   

Hjerne- og Nervesygdomme

Valgmuligheder

  • Fysisk fremmøde
  • Videokonsultation
  • Telefonkonsultation
  • Afslutning
  • Patientrapporteret oplysninger - PRO
  • Hjemmebesøg
  • Mailkorrespondance

Indeholder forberedelsesark 

Nej

Udviklet af

Hjerne- og Nervesygdomme ambulatorium, Sygehus Lillebælt 

Ansvarlig  

Viktoria Jensen, afdelingslæge, Hjerne- og Nervesygdomme ambulatorium, Sygehus Lillebælt
Tina Vogel, sygeplejerske, Hjerne- og Nervesygdomme ambulatorium, Sygehus Lillebælt

Version           

1

Seneste opdatering eller review

2022

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™   

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Kontaktform (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen 

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

3 ud af 3 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

9 ud af 10 kvalitetskriterier

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V