Skip til primært indhold

Forebyggelse

KRAM

Vi har fået udviklet et støtteværktøj, der gør samtalen om den forebyggende behandling lettere for både patient og den sundhedsfaglige person.

Patienten bliver inddraget i beslutning omkring den samlede behandling og får taget stilling til, om de er parate til at forandre deres livsstil. Om de selv har ’driv’ til det, eller har behov for støtte via de kommunale tilbud. Informationen ’Vidste du at’ giver patienten mulighed for, at træffe valget på et informeret grundlag.

Værktøjet hjælper den sundhedsfaglige person oven den barriere, hvor man kan føle, man træder ind over den private intimsphære; ligesom det systematiske værktøj skaber genkendelighed, når alle afdelinger og alle faggrupper anvender de samme beslutningskort inden for forebyggelse.

 

Diagnose    

Livsstilsfaktorer 

Fagområde     

Forebyggelse

Valgmuligheder                                                   

  • Sund kost
  • Rygeophør
  • Nedsat alkoholforbrug
  • Fysisk aktivitet
  • Fysisk aktivitet - 65+ / Kronikere 

Indeholder forberedelsesark 

Nej

Udviklet af  

Sygehus Sønderjylland, Patientforløbsudvalget

Ansvarlig               

Patientforløbsudvalget ved 
Ledende overlæge, Frans Brandt Kristensen

Version

1

Årstal                

2021

Opdateres       

April 2022

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™              

Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning: Maybritt Brunsgård Klausen

Brugere der er logget ind på et regionsnetværk kan tilgå udkast til beslutningshjælperen (pdf)

 

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

14 ud af 15 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V