Skip til primært indhold

Forebyggelse

KRAM

Vi har fået udviklet et støtteværktøj, der gør samtalen om den forebyggende behandling lettere for både patient og den sundhedsfaglige person.

Patienten bliver inddraget i beslutning omkring den samlede behandling og får taget stilling til, om de er parate til at forandre deres livsstil. Om de selv har ’driv’ til det, eller har behov for støtte via de kommunale tilbud. Informationen ’Vidste du at’ giver patienten mulighed for, at træffe valget på et informeret grundlag.

Værktøjet hjælper den sundhedsfaglige person over den barriere, hvor man kan føle, man træder ind over den private intimsphære; ligesom det systematiske værktøj skaber genkendelighed, når alle afdelinger og alle faggrupper anvender de samme beslutningskort inden for forebyggelse.

Fagområde     

Forebyggelse

Valgmuligheder                                                   

  • Sund kost
  • Rygeophør
  • Nedsat alkoholforbrug
  • Fysisk aktivitet
  • Fysisk aktivitet - 65+ / Kronikere 

Indeholder forberedelsesark 

Nej

Udviklet af  

Sygehus Sønderjylland, Patientforløbsudvalget

Ansvarlig               

Patientforløbsudvalget ved ledende overlæge, Frans Brandt Kristensen

Version

1

Seneste opdatering eller review       

2021

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™              

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Forebyggelse - KRAM (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark. 

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen.

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

14 ud af 15 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU02V