Skip til primært indhold

Kvindesygdomme

Blødningsforstyrrelse

Kvinder med blødningsforstyrrelser føler ofte at de har en meget nedsat livskvalitet, hvilket påvirker dagligdagen, både på arbejdet, derhjemme og seksuelt. Kvinderne kommer ofte til sygehuset med en forventning om, at livmoderen bare skal fjernes og så er problemet løst. Der findes dog flere alternative behandlingsmuligheder, som er mere skånsomme for kvinden. Hvilken behandling. der er den bedste vil afhænge af kvindes præferencer og det lægefaglige skøn. Det er derfor netop denne behandlingssituation, beslutningsstøtteværktøjet er udviklet til.

Fagområde

Behandling

Valgmuligheder                        

  • Ingen behandling
  • Tabletbehandling med hormoner (p-piller)
  • Medicinsk behandling uden hormoner (NSAID/Tranexamsyre)
  • Hormonspiral
  • Varmebehandling af livmoderslimhinden (NovaSure)
  • Fjernelse af livmoderslimhinde i fuld bedøvelse (hysteroskopi)
  • Fjernelse af livmoderen  

Indeholder forberedelsesark

Nej

Udviklet af      

Sygehus Sønderjylland, Åbenrå

Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler 

Ansvarlig         

Specialeansvarlig overlæge, Leif Messerschmidt

Version            

 1 

Seneste opdatering eller review 

2020

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™              

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Blødningsforstyrrelser (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark. 

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

11 ud af 12 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V