Skip til primært indhold

Kvindesygdomme

Blødningforstyrrelse

Patienter med blødningsforstyrrelser står ofte over for flere forskellige behandlingsmuligheder, når de skal vælge, hvilken behandling, der passer bedst til dem. Det er præferencesensitivt, om patienten ønsker den ene behandling frem for den anden behandling: Ønsker patienten at blive behandlet med eller uden hormoner, eller er en operation at foretrække? Beslutningsstøtteværktøjet er udviklet til hjælpe klinikere og patienter med blødningsforstyrrelser til at træffe den beslutning, der passer bedst til den enkelte patient og patientens livssituation.

Fagområde  

Behandling

Valgmuligheder 

  • P-piller
  • Hormonspiral
  • Medicinsk behandling uden hormoner (NSAID/Tranexamsyre)
  • Medicinsk behandling af muskelknuder (Ryeqo)
  • Fjernelse af muskelknude ved hysteroskopi
  • Fjernelse af livmoderslimhinde (hysteroskopi)
  • Fjernelse af livmoderen
  • Ingen behandling

Indeholder forberedelsesark 

Nej

Udviklet af 

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Amager Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden, Mads Nielsen-Breining, Kimmie Levin Thorsen, Katrine Friberg, Maria Halberg, Isabella Simone Honoré, Rikke Hansen og Center for Patientinddragelse

Ansvarlig         

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Amager Hvidovre Hospital, Overlæge Mads Nielsen-Breining

Version            

1

Seneste opdatering eller review

2022

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™   

Du har mulighed for at se et preview af den færdig BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Blødningsforstyrrelser - AHH (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark. 

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen.

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

14 ud af 17 kvalitetskriterier

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V