Skip til primært indhold

Lungekræft

Valg af stråledosis

Patienter planlagt til at modtage højdosis stereotaktisk strålebehandling mod en kræftknude i lungen, hvor knuden ligger tæt på brystkassen og ribbenene. Patienterne vil få mulighed for at vælge en høj eller en lavere stråledosis. En lavere dosis vil mindske risikoen for bivirkninger.

Denne beslutningshjælper er udviklet med henblik på klinisk testning i et lokalt, randomiseret studie, SDM Lung SBRT

Fagområde

Lungekræft eller spredning fra en anden kræftform til lungen

Kurativ og pallierende strålebehandling

Valgmuligheder                                                   

  • Høj dosis 66 Gray på 3 fraktioner
  • Lavere dosis 45 Gray på 3 fraktioner 
  • Ingen behandling
  • Høj dosis 66 Gray på 3 fraktioner, pall
  • Lavere dosis 45 Gray på 3 fraktioner, pall
  • Ingen behandling, (pall)

Indeholder forberedelsesark 

Ja

Udviklet af  

Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt i samarbejde med Center for Fælles Beslutningstagning

Ansvarlig               

Læge, Ph.d.stud. Thomas Leth Fink, Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt

Version

1.3

Seneste opdatering eller review       

2022

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™               

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Valg af stråledosis (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark. 

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav

5 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

15 ud af 17 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V