Skip til primært indhold

Lungesygdomme

Lungeforandringer med usikker betydning: Fælles beslutningstagning om diagnostisk udredning

Patienter henvist til udredning i pakkeforløb på mistanke om lungekræft står over for en række vanskelige beslutninger samtidig med, at de er under et stort følelsesmæssigt pres i en situation, hvor de risikerer at få en alvorlig diagnose. Hos nogle patienter er sandsynligheden for at det drejer sig om lungekræft hverken høj eller lav.

Her vil der være flere muligheder for, hvordan man sammen med patienten og de pårørende planlægger det videre forløb. Der er ikke noget lægefagligt rigtigt eller forkert at gøre – hvad der vælges, afhænger af patientens og de pårørendes præferencer og ønsker. Det er netop denne behandlingssituation, beslutningsstøtteværktøjet er udviklet til.

Fagområde

Udredning og behandling ved: hæmoptyse/blodig opspyt, enkelt noduli mellem 8-10 mm/ lille plet på lungen samt lymfeadenopati i mediastinum/ forstørret lymfeknuder ved lungerne.

Valgmuligheder                        

  • Ingen yderligere undersøgelser ved blodig ophost
  • Kikkertundersøgelse af lungerne pga. blodigt ophost
  • Ingen yderligere undersøgelser ved forstørrede lymfeknuder
  • Ingen yderligere undersøgelser ved fund af lille plet på lunge
  • Kikkertundersøgelse af lungerne pga. forstørrede lymfeknuder
  • Tæt kontrol med CT-scan
  • PET-scanning
  • Vævsprøve fra af lungen i lokalbedøvelse 

Indeholder forberedelsesark

Ja

Udviklet af      

Sygehus Lillebælt

Medicinsk afdeling, Vejle Sygehus i fællesskab med Center for Fælles Beslutningstagning 

Ansvarlig         

Lungepakken i samarbejde med Center for Fælles Beslutningstagning    

Version            

10

Seneste opdatering eller review       

2017

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™              

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om om Lungeforandringer med usikker betydning: Fælles beslutningstagning om diagnostisk udredning (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark. 

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen.

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

8 ud af 9 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

16 ud af 17 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

 

Referencer

www.lungecancer.dk

www.lungemedicin.dk

Stahl DL et al. Complications of bronchoscopy: A concise synopsis. Int J Crit Illn Inj Sci 2015;5(3):189-195

Asano F et al. Complications associated with endobronchial ultrasound guided transbronchial needle aspiration: a nationwide survey by the Japan Society for Respiratory Endoscopy. Resp Res 2013;14:50

Vagn-Hansen C et al. Diagnostic yield and complications of transthoracic computed tomography-guided biopsies. Dan Med J 2016(6):A5239

Chopra A et al. Incidental findings on positron emission tomography/CT scans performed in the investigation of lung cancer. Brit J Radiol 2012;85:e229-237

Bønløkke S et al. Bronchoscopy in patients with haemoptysis and normal computed tomograpy of the chest is unlikely to result in significant findings. Dan Med J 2015;62(8):A5123

Hirshberg S et al. Hemoptysis: etiology, evaluation, and outcome in a tertiary referral hospital. Chest 1997;112(2):440-4

McWilliams A et al. Probability of cancer in pulmonary nodules detected on first screening CT. NEJM 2013; 369(10):910-9

Evison M et al. A study of patients with isolated mediastinal and hilar lymphadenopathy undergoing EBUS-TBNA. BMJ Open Resp Res 2014;1:e000040

APPFWU01V