Skip til primært indhold

Modermærkekræft

Forebyggende behandling med BRAF/MEK-hæmmer efter operation for modermærkekræft

En gruppe af de patienter, som operativt har fået fjernet et modermærke (melanom) tilbydes efterbehandling for at reducere risikoen for tilbagefald af kræftsygdommen. Der er imidlertid stor forskel på patienternes risiko for tilbagefald. Derudover kan der være alvorlige bivirkninger til behandlingen. Beslutningen om behandling eller fravalg af behandling kan således være vanskelig og det er vigtig at inddrage patienterne i beslutningsprocessen.

Fagområde

Behandling

Valgmuligheder

  • Kontrolforløb
  • Målrettet behandling (BRAF/MEK-hæmmer)

Forberedelsesark

Nej

Udviklet af

Projektgruppen for: Sammen om valg - Forebyggende behandling efter operation for modermærkekræft

Ansvarlig

Onkologisk afdeling, Odense Universitets Hospital
Overlæge Lars Bastholt, sygeplejerske Ingrid Leren Nielsen og sygeplejerske, postdoc Lærke Kjær Tolstrup

Version

2

Seneste opdatering eller review

2023

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™   

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Forebyggende behandling med BRAF/MEK-hæmmer efter operation for modermærkekræft (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark. 

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen.

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav

6 ud af 6 kvalificeringskrav

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

16 ud af 17 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen. 

APPFWU01V