Skip til primært indhold

Overvægt

Overvægtsinitiativet

Forud for samtalen i Livsstilpakken har klienten været til en række helbredsmæssige undersøgelser på sygehuset. Alt afhængig af undersøgelses resultaterne vil der være forskellige muligheder for det efterfølgende forløb. Beslutningshjælperen er udarbejdet for at støtte fagpersonale og klient i den fælles beslutningsproces med henblik på at vælge det rette forløb for klienten.

 

Diagnose    

Overvægt

Fagområde     

Forebyggelse

Valgmuligheder                                                   

  • Livsstilspakken
  • Kommunale tilbud
  • Kirurgipakken
  • På egen hånd
  • Ingen tiltag

Indeholder forberedelsesark 

Nej

Udviklet af  

Syddansk Overvægtsinitiativ, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 

Ansvarlig               

Hanne Slemmings, Sygeplejerske

Version

2

Årstal                

2021

Opdateres       

August 2022

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™              

Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning: Maybritt Brunsgård Klausen

Brugere der er logget ind på et regionsnetværk kan tilgå udkast til beslutningshjælperen (pdf)

 

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

4 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

11 ud af 12 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU02V