Skip til primært indhold

Fødsel

Vandafgang uden veer

Når fostervandet er gået, er der forskellige muligheder for det videre fødselsforløb, hvis kvindes graviditet forløber normalt. Man kan enten afvente spontane veer eller ønske aktiv håndtering, hvor veerne stimuleres medicinsk kort efter vandafgang.

Derfor vil nogle være i tvivl om, hvorvidt de ønsker at afventende versus aktiv håndtering af deres forløb.

Denne BESLUTNINGSHJÆLPER™ er udviklet til samtalen med dem, som får vandafgang uden veer og som skal træffe et valg om deres videre forløb. Beslutningshjælperen er med til at synliggøre fordele og ulemper ved de to behandlingstilbud. 

Fagområde   

Fødsel

Valgmuligheder 

  • Aktiv håndtering
  • Afventende håndtering

Indeholder forberedelsesark 

Nej

Udviklet af  

Arbejdsgruppe bestående af jordemødre og obstetrikere, Kvindesygdomme og fødsler, Sygehus Lillebælt

Ansvarlig         

Inge Berg, Jeanette T. Christensen og Diane Malberg, Kvindesygdomme og fødsler, Sygehus Lillebælt

Version    

1   

Seneste opdatering eller review

2023

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™   

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Vandafgang uden veer (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav

5 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøj

15 ud af 15 kvalitetskriterier

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

Denne BESLUTNINGSHJÆLPER™ indeholder et klinikerkort. Det er ikke en anbefaling fra Center for Fælles Beslutningstagning, at der anvendes klinikerkort i en BESLUTNINGSHJÆLPER™. Klinikerkortet er ikke en del af den generiske skabelon, og derved kan der skabes usikkerhed i forhold til, hvorvidt IPDAS-kriterierne overholdes.

APPFWU01V