Skip til primært indhold

Tyk- og endetarmskræft

Pallierende behandling

For patienter med tyk- og endetarmskræft er der flere muligheder for livsforlængende eller pallierende behandling. Behandlingerne har dog forskellig effekt samt forskellige mulige bivirkninger. Det er derfor vigtigt, at patienterne bliver inddraget i beslutningen om den rette behandling eller fravalg af behandling. 

Fagområde   

Tyk- og endetarmskræft

Valgmuligheder

  • Kemoterapi - enkeltstof (capecitabin-tabletter)
  • Kemoterapi - tostofsbehandling (folfiri)
  • Kemoterapi - trestofsbehandling (folfoxiri)
  • Kemoterapi - tostofsbehandling (oxaliplatin)
  • Antistof - bevacizumab
  • Antistof - EGFR-hæmmer
  • Forsøgsbehandling
  • Ingen behandling
  • Immunterapi

Indeholder forberedelsesark

Ja                            

Udviklet af  

Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliativ Enhed, Sjællands Universitetshospital

Ansvarlig

Overlæge Peter Clausager Petersen

Version

1

Seneste opdatering eller review

2023

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™ 

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Pallierende behandling (pdf), med et påført vandmærke. 

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

15 ud af 17 kvalitetskriterier

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU02V