Skip til primært indhold

Tyk- og endetarmskræft

Pallierende behandling til patienter med tyk- og endetarmskræft

For patienter med tyk- og endetarmskræft er der flere muligheder for livsforlængende eller pallierende behandling. Behandlingerne har dog forskellig effekt samt forskellige mulige bivirkninger. Det er derfor vigtigt, at patienterne bliver inddraget i beslutningen om den rette behandling eller fravalg af behandling. 

Fagområde     

Behandling – Pallierende behandling

Valgmuligheder                                                   

  • Kemoterapi - Enkelt stof (Capecitabin tabletter)
  • Kemoterapi - kombination (folfiri)
  • Kemoterapi - kombination (folfoxiri)
  • Kemoterapi - kombination (med oxaliplatin)
  • Antistof - Bevacizumab
  • Antistof - EGFR hæmmer
  • Forsøgsbehandling
  • Ingen behandling
  • Immunterapi
  • Encorafenib + EGFR hæmmer

Indeholder forberedelsesark 

 Ja

Udviklet af      

Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

Ansvarlig 

Overlæge Torben Hansen, Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

Version

1

Seneste opdatering eller review       

2022

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™              

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Pallierende behandling (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen.

 

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 5 certificeringskriterier

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

13 ud af 17 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU02V