Skip til primært indhold

Tyk- og endetarmskræft

Pallierende behandling til patienter med tyk- og endetarmskræft

For patienter med tyk- og endetarmskræft er der flere muligheder for livsforlængende eller pallierende behandling. Behandlingerne har dog forskellig effekt samt forskellige mulige bivirkninger. Det er derfor vigtigt, at patienterne bliver inddraget i beslutningen om den rette behandling eller fravalg af behandling. 

 

Diagnose         

Tyk- og endetarmskræft 

Fagområde     

Behandling – Pallierende behandling

Valgmuligheder                                                   

  • Kemoterapi – enkeltstof:  Capecitabin (tabletter)
  • Kemoterapi – kombination: FOLFIRI
  • EGFR – hæmmer (Antistof)
  • Bevacizumab (antistof)
  • Forsøgsbehandling
  • Immunterapi
  • Encorafenib + EGRF hæmmer
  • Ingen Behandling 

Indeholder forberedelsesark 

 Ja

Udviklet af      

Implementeringsprojekt: ”Sammen om et valg - tyk/endetarmskræft (KRC)”

Opdateret marts 2022 af Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle

Ansvarlig 

Lars Henrik Jensen/Overlæge, Sygehus Lillebælt, Vejle 

Version

6

Årstal                

2022

Opdateres       

Januar 2023

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™              

Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning: Maybritt Brunsgård Klausen

Brugere der er logget ind på et regionsnetværk kan tilgå udkast til beslutningshjælperen (pdf) 

 

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 5 certificeringskriterier

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

17 ud af 17 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU02V