Skip til primært indhold

Urinvejskirurgi

Nyresten

Beslutningshjælperen er udviklet for vores nyrestenspatienter, hvor det for nogle kan give mening at behandle med det samme og for andre måske se tiden lidt an. Der kan være forskellige veje at gå mht. behandling, og patienterne har/kan i de fleste tilfælde få stor indflydelse på, hvilken behandling der vælges. Derfor er det vigtigt at få patienterne med på banen og forventningsafstemme allerede fra start, så det bliver en fælles agenda, og man endda kan spare tid og supplerende undersøgelser.

Vores beslutningshjælper er med til at holde fokus for samtalen og indholdet med patienterne og et godt arbejdsredskab i det daglige arbejde.

Diagnose 

Nyresten

Fagområde   

Urinvejskirurgi

Valgmuligheder 

  • Kikkertkirurgi gennem huden (PNL)
  • Kikkertkirurgisk indgreb gennem blære (RIRS)
  • Stenknusning (ESWL)
  • Ingen behandling

Indeholder forberedelsesark 

Nej

Udviklet af  

Stenteam, Urinvejskirurgisk afdeling

Ansvarlig         

Gitte Kissow, Projektsygeplejerske, Urinvejskirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
Susanne Osther, Overlæge, Urinvejskirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Version            

1  

Seneste opdatering eller review

2023

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™   

Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning: Maybritt Brunsgård Klausen

Brugere der er logget ind på et regionsnetværk kan tilgå udkast til beslutningshjælperen (pdf) 

 

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:


6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

4 ud af 4 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

13 ud af 17 kvalitetskriterier

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

 

Graf over IPDAS besvarelse

APPFWU01V