Skip til primært indhold

Kurser i fælles beslutningstagning

Undervisning i fælles beslutningstagning er en central del i implementeringsprocessen. Læs mere om de kurser, Center for Fælles Beslutningstagning har udviklet til formålet.

Uddannelse af ledere i fælles beslutningstagning

Medarbejdere på ledelsesniveau gennemgår 3 timers kurset "Fælles Beslutningstagning for ledere".
Ledelsens prioritering af implementeringsopgaven er essentiel. Derfor er kursets formål at give ledere tilstrækkelig viden om fælles beslutningstagning og beslutningsstøtteværktøjer, samt støtteredskab til at sætte afdelingsspecifikke mål for implementering af fælles beslutningstagning. Yderligere er kursets formål at give viden om en ledelsesmæssig adfærd, der understøtter implementeringsprocessen blandt både klinikere og patienter. Der fokuseres således på lederens rolle, opgaver og ansvar i processen.

 • Målgruppe: ledere i alle ledelseslag
 • Underviser: konsulent fra Center for Fælles Beslutningstagning
 • Varighed: 3 timer
 • Max antal deltagere: 15 personer

Uddannelse af undervisere i fælles beslutningstagning ("Teach the Teachers")

For at sikre vedvarende implementering af fælles beslutningstagning, kan der på afdelingerne uddannes et lokalt team af undervisere til at undervise kollegaer. Teamet bør så vidt muligt repræsentere de forskellige faggrupper, der er tilknyttet klinikken - fx læger, sygeplejersker, terapeuter og jordemødre, således at implementeringen faciliteres tværfagligt.

De lokale undervisere gennemgår et kursusforløb bestående af to dages fremmødeundervisning med tilhørende forberedelse og hjemmeopgaver samt e-læring. I forløbet får deltagerne viden og kompetencer til at varetage den efterfølgende undervisning af kollegaer, samt færdigheder til at støtte op om implementeringsprocessen i afdelingen. Underviserne modtager også undervisningsmateriale fra Center for Fælles Beslutningstagning, som kan tilrettes afdelingens speciale.

 • Målgruppe: klinisk personale fra alle faggrupper i afdelingen
 • Underviser: konsulent fra Center for Fælles Beslutningstagning
 • Varighed: 2 hele kursusdage, forberedelse, litteraturlæsning samt hjemmeopgaver og e-læring
 • Max antal deltagere: 12 personer 

Uddannelse af klinikere i fælles beslutningstagning

Vi tilbyder at undervise klinikere med daglig kontakt til patienter i fælles beslutningstagning. Undervisningen kan tilpasses afdelingens behov, og er typisk af én dags varighed med efterfølgende e-læring, som eventuelt kan fordeles over flere moduler/dage. Her får klinikerne viden og færdigheder til at anvende fælles beslutningstagning i deres dagligdag. Vi fokuserer på, hvordan patientsamtaler kan struktureres, og hvordan beslutningsstøtteværktøjer kan benyttes, herunder specifikt brugen af BESLUTNINGSHJÆLPER™.

 • Målgruppe: klinisk personale med patientkontakt
 • Underviser: konsulent fra Center for Fælles Beslutningstagning
 • Varighed: 1 kursusdag, forberedelse, litteraturlæsning samt og e-læring
 • Max antal deltagere: 12 personer

E-læring

Klinikerne har behov for uddannelse og træning i, hvordan de i fællesskab med patienten træffer en beslutning. I samarbejde med e-læringskonsulenterne i Region Syddanmark har Center for Fælles Beslutningstagning udviklet et e-læringsprogram bestående af et introduktionsmodul og et hovedmodul, som kan understøtte træning af samtalen i fælles beslutningstagning.

Du kan finde e-lærings modulerne i din regions udbud af e-læringstilbud.

Foredrag/oplæg om fælles beslutningstagning

Tilrettelagt oplæg efter ønske. Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning.

APPFWU01V