Skip til primært indhold

Kontakt os

Læs mere om Christina Sejthen Sorknæs

Christina Sejthen Sorknæs har siden 1. juni 2019 været ansat i stillingen som lokal implementeringskonsulent for fælles beslutningstagning på Sydvestjysk Sygehus.

Hendes hovedopgave er at understøtte implementering og forankring af fælles beslutningstagning på de kliniske afdelinger på Sydvestjysk Sygehus i samarbejde med cand.scient.fys, Kamilla Nielsen som er ansat i identisk stilling pr. august 2021.

Desuden indgår hun sammen med implementeringskonsulenter ansat på de øvrige sygehuse i Region Syddanmark i et fagligt netværk med fokus på udvikling af strategier for implementeringsarbejdet og redskaber og metoder til sparring omkring fælles beslutningstagning.

Christina Sejthen Sorknæs har en baggrund som speciallæge i både Almen Medicin og Akut Medicin og arbejder fortsat som overlæge i Fælles Akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Hun har gennemført det skotske uddannelsesforløb i kvalitets-og forbedringsarbejde i Sundhedsvæsenet, ”Scottish Quality & Safety Fellowship” fra 2017 til 2018 og har siden 2015 været medlem af sygehusets forretningsudvalg for kvalitet med direktionen. Hun har desuden været repræsentant fra Region Syddanmark i det nationale klinikerråd for ”Fælles Medicin Kort” (FMK) og endvidere etableret fælles undervisning af alle nye læger i Klinisk IT på tværs af alle afdelinger på Sydvestjysk Sygehus og fungeret som underviser i dette i samarbejde med IT gennem mange år.

APPFWU02V