Skip til primært indhold

Kontakt os

Læs mere om Bettina Mølri Knudsen

Bettina Mølri Knudsen har en kandidat i international virksomhedskommunikation i engelsk samt en master i retorik. Hun har en central rolle i centret i forhold til hjemtagning af fondsmidler, projektøkonomi, juridiske problemstillinger og ekspertise i inddragelse af patienter og pårørende som medforskere.


Bettina er ph.d.-studerende ved Center for Fælles Beslutningstagning. I ph.d.-studiet arbejder hun med den digitale og papirbaserede udgave af beslutningshjælperen. Studiet bliver gennemført på deltid i perioden 2022 til 2027. Derudover er hun projektleder, specialist og forsker i det EU-finansierede projekt 4D PICTURE, som også er forankret i Center for Fælles Beslutningstagning. Formålet med projektet er at redesigne patientforløbene for kræftpatienter ud fra et servicedesign-perspektiv. Som en del af projektet og som understøttelse af patientens forløb vil der også blive udviklet forskellige beslutningsstøtteværktøjer.

APPFWU02V