Skip til primært indhold

Kontakt os

Helle Sørensen von Essen

Helle Sørensen von Essen er sygeplejerske og postdoc tilknyttet neurokirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital og Center for Fælles Beslutningstagning. Hun er desuden adjunkt ved Syddansk Universitet. Helle afsluttede sin Ph.d. omhandlende fælles beslutningstagning for patienter med tilbagefald af hjernekræft i februar 2023.

I regi af ’DCCC Dansk Center for målrettet behandling af hjernetumorer’ er Helle nu i gang med et opfølgende forskningsprojekt i samarbejde med Center for Fælles Beslutningstagning og de neurokirurgiske afdelinger i Odense, Århus og Aalborg. Formålet med projektet er at evaluere effekten af Beslutningshjælperen på patienter med glioblastom (hjernekræft).

APPFWU02V