Skip til primært indhold

Kontakt os

Læs mere om Lisa Korsbek

Lisa Korsbek har siden medio august 2019 været ansat som programleder for implementering af fælles beslutningstagning i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Hun har som hovedopgave at understøtte implementering og forankring af fælles beslutningstagning i de kliniske afdelinger i Psykiatrien og indgår sammen med implementeringskonsulenter ansat på de øvrige sygehuse i Region Syddanmark i et fagligt netværk med fokus på udvikling af strategier for implementeringsarbejdet samt redskaber og metoder til sparring omkring den praktiske udførelse af implementerings- og forbedringsarbejdet på de respektive sygehuse.

Lisa Korsbek har stor erfaring fra tidligere projekter i fælles beslutningstagning i psykiatrien og en mere end ti år lang erfaring fra bl.a. Region Hovedstadens Psykiatri med at udvikle, afprøve og forske i metoder og tilgange, der handler om at styrke en patientcentreret og recovery-orienteret psykiatri. Hun er bl.a. forskningsansvarlig for et randomiseret studie i effekten af fælles beslutningstagning hos mennesker med skizofreni via brug af en app som beslutningsstøtteredskab, og hun har et indgående kendskab til målemetoder inden for både fælles beslutningstagning og recovery.

Lisa Korsbek vægter samskabelse/co-produktion i udvikling og implementering af indsatser, der har menneskers personlige recovery som omdrejningspunkt. I en overensstemmelse med det internationale perspektiv ser hun fælles beslutningstagning som den helt afgørende model for behandlingsbeslutninger i en recovery-orienteret psykiatri.

APPFWU02V