Skip til primært indhold

Kontakt os

Læs mere om Stina Lykke Brogård Andersen

Stina Lykke Brogård Andersen har været ansat siden 1. september 2019 i stillingen som implementeringskonsulent på Regionalt Center for Fælles Beslutningstagning, Odense Universitets Hospital.

Stinas hovedopgave er at understøtte implementering og forankring af fælles beslutningstagning i de kliniske afdelinger på OUH.

Desuden indgår hun sammen med  implementeringskonsulenter ansat på de øvrige sygehuse i Region Syddanmark i et fagligt netværk med fokus på udvikling af strategier for implementeringsarbejdet samt redskaber og metoder til sparring omkring den praktiske udførelse af implementerings- og forbedringsarbejdet på de respektive sygehuse.

Stina har igennem de sidste tre år arbejde med fælles beslutningstagning i rygkirurgi på Rygcenter Syddanmark, hvor hun har gennemført en ph.d. indenfor området. Hun har en baggrund som fysioterapeut og har desuden en kandidatgrad i sundhedsvidenskab. Stina har gennem de seneste 7 år fungeret som udviklingsfysioterapeut i to forskellige afdelinger. Hun har en bred erfaring med projekter, projektledelse samt undervisning, bl.a. omkring fælles beslutningstagning, i forskellige sammenhæng og på forskellige niveauer.

APPFWU02V