Skip til primært indhold

Operation og udskrivelse

Et velforberedt team står klar til at tage imod dig til operation. Vi sørger for, at du har det godt under operationen og får et godt forløb indtil du bliver klar til udskrivelse.

Et velforberedt team er klar på operationsstuen

Du vil blive hentet på sengeafsnittet af en af afdelingens portører og kørt til operationsgangen, hvor du er ventet. Her bliver du modtaget af en anæstesisygeplejerske og en operationssygeplejerske, som vil sørge for din bedøvelse, og at du har det godt under operationen. 

Pårørende er som hovedregel ikke med på operationsafsnittet, men ved særlige forhold (fx ved børn) kan en pårørende gå med på operationsstuen, indtil du sover.

Under operationen opholder de pårørende sig på sengeafsnittet.

Når operationen er slut, vil du blive kørt til opvågningsafdelingen, hvor du skal være 1-2 timer. En sygeplejerske vil holde øje med om alt går, som det skal.

Efter dit ophold i opvågningsafdelingen, kommer du tilbage til sengeafsnittet.

Når du er klar til udskrivelse, vil du få en individuel samtale med plejepersonalet, hvor der er mulighed for at afklare, om der er nogle aktuelle problemstillinger, der skal tages hensyn til.

APPFWU01V