Skip til primært indhold

Parkering for personale

Parkeringspladserne tættest på sygehusene er reserveret til patienter og pårørende, så medarbejdere skal parkere lidt længere væk.

Parkeringsreglerne gælder altid for dig som medarbejder, uanset om du skal til møde, på kursus, i motionscenteret, i kunstforeningen, til jubilæer eller andet.

Efterlønnere, pensionister, ægtefæller, samlevere og børn, som benytter sig af sygehusets fritidsaktiviteter betragtes også som personale.

Parkeringsreglerne gælder for ansatte og samarbejdspartnere

Personaleparkeringspladserne er for alle medarbejdere uanset matrikel. Det gælder også vikarer, studerende, praktikanter, samarbejdspartnere på matriklen og håndværkere. Hvis du skal parkere på sygehuset i en kortere periode, kan receptionen eller Servicesekretariatet lave en elektronisk tilladelse.

Som medarbejder, kursist, studerende, praktikant eller samarbejdspartner må du ikke bruge iPad'en til at registrere parkering, da den er forbeholdt vores patienter og pårørende.

Privat ærinde

Hvis du er ansat på sygehuset og skal besøge sygehuset som patient eller pårørende, kan du altid kontakte Servicesekretariatet eller receptionen for at få hjælp til at registrere din parkering, så Q-Park ved, at du har et privat ærinde på sygehuset. På den måde undgår vi misforståelser, og at du eventuelt får en p-afgift.

Lånebil

Hvis din bil er på værksted, og du kører i en lånebil, så skal du ringe til Patientservice på 76 36 33 55 eller receptionen på 76 36 20 00. Så laver vi en elektronisk tilladelse til den periode, du har lånebil. Selvom du kører i en lånebil, skal du parkere på en af de pladser, hvor det er tilladt at parkere for medarbejdere.

Hvis du har fået en p-afgift

Hvis du uretmæssigt har fået en p-afgift, kan du henvende dig i Patientservice for at få afgiften annulleret.

Særligt for de enkelte sygehuse

P-huset på Lille Grundet Hulvej

I P-huset på Lille Grunnet Hulvej må du parkere på alle plan hele døgnet (dog ikke på pladser reserveret til tjenestebiler og lånebiler). Som medarbejder må du også parkere på pladserne på venstre side af vejen efter gangbroen. 

Patienternes P-hus

I ”Patienternes P-hus” må du parkere på plan 3 og op efter i hverdagene (husk at det først gælder efter 3 tallet).

Du må også parkere på plan 0-2 hverdage kl. 11.30-08.00 og lørdag-søndag/helligdage kl. 00-24. 

Begge p-huse har åbent hele døgnet, men kan være lukket i ydertimerne, hvor du skal bruge dit ID-kort.

Tjenesteparkering

Hvis du har særlige behov fordi du pendler til og fra Vejle Sygehus i løbet af dagen, har du mulighed for at få en særlig parkeringstilladelse. Det kræver dog ledelsesmæssig vurdering. Læs mere på intranettet om denne mulighed.

Særlige områder

Du må parkere på særlige områder af patientpladserne mandag til fredag kl. 14.00 - 09.00 og lørdag-søndag/helligdage kl. 00.00 - 24.00 (læs mere om det på intranettet).

El-Bil opladning

Der er 4 pladser lige efter gangbroen til højre ved siden af p-huset. Her må kun holde el-biler, som er tilsluttet lader og har en gyldig tilladelse til personaleparkering. Det gælder dog ikke for plug-in hybridbiler.

Brug kun el-bil ladepladserne, hvis du har et reelt behov (fx ikke har mulighed for at lade på egen bopæl, eller ikke kan nå frem og tilbage på én opladning). 

På Kolding Sygehus er der følgende parkeringspladser for personale:

  • I hele P-huset plan 0 – 9, åbningstider: mandag - lørdag kl. 6.00 - 18.00 (hvis bommen er nede, skal du åbne med dit ID-kort).
  • Enkelte pladser på Skovbrynet
    Runddellerne ved Skovvangen).

Generelt er der efter kl. 7.30 bedst plads at få i "Rundellerne".

Derudover er det muligt at parkere på andre pladser på hverdage fra kl. 14.00 – 09.00 og fredag kl. 14.00 til mandag kl. 9.00 samt på helligdage. Læs mere om disse pladser på intranettet.

Tjenesteparkering

Hvis du har særlige behov fordi du pendler til og fra Kolding Sygehus i løbet af dagen, har du mulighed for at få en særlig parkeringstilladelse. Det kræver dog ledelsesmæssig vurdering. Læs mere på intranettet om denne mulighed.

Parkering af motorcykler

Der er motorcykelparkeringspladser ved den gamle hovedindgang. Du må også parkere din motorcykel på en almindelig personaleparkeringsplads. Kontakt Patientservice eller receptionen, så kan vi elektronisk registrere en tilladelse på motorcyklens nummerplade til de pågældende dage. Du kan også ændre/oprette nummerpladen som køretøj nr. 2 i app’en.

Parkering for el-biler

Hvis du har en el-bil, må du parkere på en af de 4 pladser ved Medicoteknik på siden, der vender ind mod p-huset. Din el-bil skal være tilsluttet lader og have en gyldig tilladelse til personaleparkering. Det gælder ikke for plug-in hybridbiler.

Brug kun ladepladserne, hvis du har et reelt behov (fx ikke har mulighed for at lade på egen bopæl, eller ikke kan nå frem og tilbage på én opladning).

P-pladserne tættest på sygehuset er forbeholdt patienter og pårørende. Som medarbejder må du parkere frit på de øvrige p-pladser.

APPFWU01V