Skip til primært indhold

Et telefonopkald, der frigiver kræfter på sygehusgangen

Gennem flere år har Apoteket på Sygehus Lillebælt hjulpet sundhedspersonalet med at skabe et overblik over patienters faste medicinforbrug. Ordningen har vokset sig større - til stor glæde for sundhedspersonalet.

Mia Dupont Larsen ved telefonen.

Mia Dupont Larsen og kollegaerne ringer til patienter og får skabt et overblik over patientens samlede medicinforbrug.

Tid og ressourcer er ikke sjældent en knap ressource for sundhedspersonalet alle vegne. Derfor er læger og sygeplejersker på - blandt andet - Ortopædkirurgisk Afdeling på Vejle Sygehus glade for den hjælp, som de får af Apoteket. For farmakonomer og farmaceuter fra Apoteket sikrer nemlig et forhåndsoverblik over den faste medicin, som patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling får forud for en operation.

Hjælpen har betydet, at der kan spares værdifuld tid på patienter, der skal opereres, og det har både patienter og personalet stor gavn af.
- Det har betydet, at vi har mere tid til at fokusere på patienten og yde egentlig sygepleje. Samtidig bruger patienten mindre tid på at vente, så det er til gavn for alle, siger sygeplejerske Louise Højgaard Simonsen fra Ortopædkirurgisk Afdeling i Vejle.

Forarbejdet klares over telefonen

Helt konkret foregår samarbejdet ved, at en farmaceut eller farmakonom ringer til en patient to dage før, at patienten skal opereres på sygehuset. Medarbejderen gennemgår og får – i samarbejde med patienten - et overblik over patientens medicinforbrug. Og på den måde klares det administrative arbejde med at ajourføre det såkaldte ’fælles medicinkort’ med det samme. Så selvom lægen i sidste ende stadig står med ansvaret og skal godkende medicineringen, sparer man en samtale forinden – umiddelbart inde operationen.

Før en operation kan gå i gang, skal der være styr på medicineringen, og her er det vigtigste arbejdsredskab ’det fælles medicinkort’. Det skal være fuldstændig ajourført, inden en patient kan opereres, for at sikre, at patienten ikke bliver forkert medicineret på sygehuset.
- Der er tit uoverensstemmelser mellem, hvad der var oplyst på forhånd, og det, som patienten rent faktisk får. Det kan være alt fra cremer til blodtryksænkende medicin, doser og tidspunktet, det blev taget på, siger klinisk farmaceut, Mia Dupont Larsen, fra Apoteket.

Farmaceuter og farmakonomer gør medicinen klar

Det er derfor en fast procedure, at medicinkortet skal ajourføres, inden patienten kan blive opereret. Og det var lige præcis her, at flaskehalsen kunne opstå, fordi det skulle ske på sygehuset på den såkaldte ’flowstue’.
- Patienterne møder ofte ind kort tid før, de skal opereres, og der er mange ting, som skal gøres klar. De skal klæde om, måske have fjernet hår på benene og så videre. Når vi så ovenikøbet tidligere skulle gøre medicinen klar, kunne det godt tage lang tid, så vi kan virkelig mærke, at vi ikke har den opgave længere, siger Bente Lund Andersen, som er sygeplejerske på Ortopædkirurgisk Afdeling i Vejle.

Apoteket har lignende samarbejdsaftaler, hvor de hjælper, med flere andre afdelinger på sygehuset.

Samtidig ordinerer Apoteket – som noget nyt – den ekstra medicin fx smertestillende og antibiotika, som patienterne skal have, når de får indopereret et nyt knæ eller en ny hofte på Ortopædkirurgisk Afdeling. Det er besluttet overordnet på regional vis, hvilken type medicin, patienterne skal have.

Tidligere har patienterne også typisk skulle tage al deres medicin med ind på sygehuset, hvor det er blevet gennemgået med en sygeplejerske, hvorefter en læge har skullet tilrette og ajourføre medicinkortet. Det har taget meget tid. Men det har altså nu ændret sig – fordi der er et overblik over medicinen allerede inden, at patienten møder på sygehuset. Patienterne skal dog stadigvæk selv medbringe deres vanlige medicin på operationsdagen.

Pressekontakt

Simon Pallesen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


29 33 27 44
APPFWU02V