Skip til primært indhold

Hanne Andersen bliver ny sygeplejefaglig direktør

Hanne Andersen bliver ny sygeplejefaglig direktør på Sygehus Lillebælt. Hanne Andersen er 54 år og kommer fra stillingen som oversygeplejerske på Akutafdelingen og Medicinske Sygdomme i Kolding.

Den nye sygeplejefaglige direktør kender sygehuset rigtig godt - faktisk har hun været ansat i Sygehus Lillebælt-regi hele sin karriere.

Som nyuddannet sygeplejerske blev hun i 1990 ansat på Kolding Sygehus. Her havde hun gennem årene en række forskellige jobs blandt andet som afdelingssygeplejerske og projektleder på opgaver i forhold til IT og den elektroniske patientjournal. I 2011 blev hun ansat som oversygeplejerske på Medicinsk Afdeling på Fredericia Sygehus, der dengang var en del af Sygehus Lillebælt.

Denne stilling blev i 2013 kombineret med jobbet som oversygeplejerske på Medicinsk Afdeling i Kolding, og i 2015 kom Akutafdelingen med ind under hendes ledelsesområde, så hun efter lukningen af Fredericia Sygehus i 2016 blev oversygeplejerske på Medicinske Sygdomme og Akutafdelingen. Her har hun været leder for godt 500 medarbejdere, og det er den stilling, hun nu efter 5 år forlader til fordel for direktørposten.

Ambitiøs på patienternes og sygehusets vegne

Hanne Andersen tiltræder stillingen som sygeplejefaglig direktør efter Helle Adolfsen og trækker officielt i direktør-tøjet den 1. juni. Og det glæder hun sig til.
- Jeg har søgt jobbet som sygeplejefaglig direktør, fordi jeg er ambitiøs på både patienternes og sygehusets vegne. Jeg glæder mig til at arbejde mere strategisk med eksempelvis det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, med den kommende akutplan og hele digitaliseringsstrategien, hvor vi blandt andet skal se på, hvordan vi i endnu højere grad kan udnytte AI (artificial intelligence, red.) og tænke det ind i vores dagligdag. Og så vil jeg også gerne arbejde for at få vores patienter og pårørende inddraget i langt højere grad, end vi gør i dag, siger Hanne Andersen.

- For mig er nogle af de vigtige pejlemærker i sygehusets virke rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling. Vi har nogle fantastiske medarbejdere, og skal fortsat fastholde vores høje faglighed og arbejde kontinuerligt med forbedringer – men altid i forhold til det, der giver værdi patienterne, siger hun.

- Jeg synes, at vi er rigtig dygtige på Sygehus Lillebælt, og jeg er meget stolt af sygehuset og stolt af at være ansat her. Og også af Region Syddanmark. Jeg synes, vi kan noget særligt. Men der er også altid noget, vi kan gøre endnu bedre, og noget vi kan lære af andre. Derfor vil jeg være meget opmærksom på at rette blikket udad og se, hvad vores kolleger både i resten af Danmark, men også i udlandet arbejder med og gør godt, siger Hanne Andersen.

Sygehus Lillebælts administrerende direktør Christian Sauvr glæder sig til at få Hanne Andersen som kollega i direktionen, der ud over de to desuden tæller lægefaglig direktør Thomas Larsen.
- Vi kender Hanne rigtig godt som en del af afdelingsledelseskredsen gennem en årrække på sygehuset, og hun er både fagligt og organisatorisk dygtig. Hun kender sygehuset rigtig godt og har Sygehus Lillebælts DNA og værdier helt inde under huden. Både Thomas og jeg ser frem til, at hun bliver en del af direktionen, så vi i fællesskab kan arbejde med at sætte retning for sygehuset de kommende år. Vi ved, at Hanne er en holdspiller og god til at samarbejde og skabe resultater, som alle er glade for, siger Christian Sauvr.

Kontakt

Kommunikationschef Cathrin Tromborg Bræstrup

Cathrin Tromborg Bræstrup

Kommunikationschef

Kommunikation


24 96 92 80 Sikker post, Sygehus Lillebælts hovedpostkasse
APPFWU02V