Skip til primært indhold

Intensiv sætter dybe spor

Mange patienter har følgevirkninger efter indlæggelse på intensivafdelingen. Det vil Kolding Sygehus nu gøre noget ved og har derfor taget initiativ til en patientcafé, hvor tidligere patienter og pårørende får mulighed for at tale om deres oplevelser.

- Det var som en stor uvirkelig ond drøm, som stadig kommer op i hovedet. Jeg er slet ikke kommet mig over det endnu, og det har givet mig en form for dødsangst, for tænk hvis jeg skal igennem det samme, når jeg skal herfra. Det er skræmmende, fortæller Niels Kristian Jørgensen med blanke øjne.

Han fortæller om sidste sommer, hvor han var indlagt på afdelingen Bedøvelse og Intensiv på Kolding Sygehus. Med en skjult lungebetændelse mistede han bevidstheden og lå i koma og respirator i 18 dage. Det var en voldsom oplevelse for ham.

- Det er svært at forklare, men det var som et mareridt af scenarier, et mareridtsforløb, man ikke kan slippe ud af igen. Normalt vågner man jo af et mareridt, men det blev bare ved og ved, fortæller Niels Kristian Jørgensen, som blandt andet drømte, at han faldt ned med et fly og ikke kunne blive opereret, fordi lægerne i drømmen snød ham.

- Da jeg så vågnede op, anede jeg ikke, hvor jeg var, og det var uhyggeligt med alle de maskiner: Jeg var jo stadig i respirator og kunne ikke tale, og jeg blev madet gennem en sondemaskine. Samtidig var jeg i en tåge og var forvirret, og jeg kunne ikke huske, hvad der var sket. Jeg ønsker ikke den oplevelse for nogen.

Det påvirker stadig 57-årige Niels Kristian Jørgensen at have været indlagt på Intensiv, blandt andet er hans korttidshukommelse påvirket, så han ikke husker, hvad han har rejst sig efter. Han er også mere træt, og andre gange er han bange for at lægge sig til at sove. I det hele taget dykker hans humør i perioder.

- Når jeg har det sådan, må jeg sige til mig selv ”N.K., husk nu at det ikke er nogen lille ting, du har været igennem. Det tager tid”.

Mange har følgevirkninger

Niels Kristian Jørgensens oplevelser og eftervirkninger er på ingen måde usædvanlige for patienter, der har været indlagt på Bedøvelse og Intensiv. Det fortæller specialeansvarlig sygeplejerske på afdelingen, Randi Berg.

- Vi ser, at mange patienter har følgevirkninger af deres indlæggelse. De kan have mindre overskud og mindre mod på at være sammen med andre. Mange klager også over ekstra træthed eller har mareridt om indlæggelsen.

Randi Berg fortæller, at mens unge patienter generelt set kommer sig hurtigere fysisk, fordi de som udgangspunkt er stærkere, så har patienter i alle aldre tankemæssige og mentale følgevirkninger. Det kommer til udtryk ved, at de kan have svært ved at samle tankerne, koncentrere sig og have problemer med at overskue de ting, de skal eller gerne vil.

- Det tager tid at komme sig efter en indlæggelse på Intensiv – for nogen kan det tage helt op til et år at komme tilbage til det funktionsniveau, de havde før. Og nogle kommer aldrig helt tilbage, siger Randi Berg.

Tal med andre i patientcafé

Niels Kristian Jørgensen er stadig – mange måneder efter sit ophold på Intensiv – påvirket af indlæggelsen.

- Nogle gange tænker jeg, at det var bedre, om jeg var sovet ind, for tænk at skulle igennem sådan noget igen, når jeg skal dø. Jeg har nok fået en dødsangst, og når jeg senere har fået en smule feber, så tænker jeg, ”åh nej, nu er der bud efter mig igen”, fortæller han.

- Det kan også være svært at forklare andre om det, og det er heller ikke alle, der gider høre det, siger Niels Kristian Jørgensen.

Ikke mindst derfor har han besluttet at benytte sig af Kolding Sygehus’ nye tilbud om patientcafé for tidligere patienter og pårørende på Intensiv. Her kan de gense afdelingen, tale med sygeplejerskerne og ikke mindst tale med hinanden.

- Det skal jeg helt sikkert af sted til. Måske får jeg nye input, måske andre måder at tænke på, og måske kan jeg også give de andre noget, siger Niels Kristian Jørgensen.

Og det er netop grunden til, at caféen er oprettet.

- Vi håber, at patienterne kan få talt med hinanden om deres indlæggelse, og vi har inviteret de pårørende med, så de også kan fortælle om deres oplevelser, siger sygeplejerske Randi Berg.

Intensivsygeplejersker deltager i caféarrangementerne og kan forklare, hvad der sker under en indlæggelse på Intensiv, og de giver også de tidligere patienter mulighed for at se deres stue igen. Det kan give nogle en aha-oplevelse.

- Endelig er det en mulighed for, at patienterne kan give information tilbage til personalet på Intensiv om deres oplevelser. Det kan vi bruge i arbejdet med de næste patienter, slutter Randi Berg.

Fakta:

Næste patientcafé-arrangementer:

  • Tirsdag 14. marts
  • Onsdag 5. april
  • Tirsdag 9. maj

Alle foregår kl. 16 - 17.30

Sundhedscenter Kolding
Sygehusvej 6
6000 Kolding (ved siden af sygehuset)

Det er gratis at deltage, der er ingen tilmelding, og man er velkommen til at komme flere gange.

Kontakt

Anne-Mette Vargas Johnsen

Kommunikationskonsulent

Det Digitale Kompetenceteam, Kommunikation


24 99 42 69
APPFWU01V