Skip til primært indhold

Patienter er meget tilfredse med ny bedøvelse

Et samarbejde mellem Anæstesiologisk og Medicinsk Afdeling i Vejle om let bedøvelse ved kikkertundersøgelser af patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom, har vist sig at være en rigtig succeshistorie.

En kikkertundersøgelse af tarmen er noget de fleste mennesker, bryder sig meget lidt om. Det er ofte forbundet med ubehag og smerter. Særligt for de patienter, som udredes og kontrolleres for kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Tidligere har de patienter fået lidt beroligende medicin, men ikke nok til at fjerne smerten.
I det kvalitetsudviklingsprojekt, som Medicinsk Ambulatorium og Anæstesiologisk Afdeling har gennemført, giver man patienterne en let bedøvelse med stoffet propofol. Patienten trækker stadig vejret selv, men er i en tilstand som bedst kan sammenlignes med god, dyb søvn.

Overvældende positivt resultat

I forbindelse med projektet har de 24 patienter, som blev inkluderet, udfyldt et spørgeskema. Det har personaleteamet også, og alle har vurderet den nye metode som meget bedre, både fordi patienterne var tilfredse – de sov under hele undersøgelsen - og for personalet lettede det arbejdsgangen betydeligt fordi patienterne ikke føler smerte og derfor ligger stille.

Patienttilfredshedsundersøgelsen viser, at 78 procent af patienterne oplevede propofolbedøvelsen som meget bedre og 17 procent som bedre, end den tidligere form med beroligende medicin.

- Det er et helt overvældende positivt resultat. Vi gik efter at gøre den patientoplevede kvalitet bedre og samtidig have patientsikkerheden helt i top. Begge dele er lykkedes til fulde. Det her er et rigtig godt eksempel på, at vi har en organisation, som er gearet til, at når nogen får en god idé, så bliver det sat i værk og afprøvet, så vi kan udvikle os på tværs af afdelinger og faggrupper, siger ledende overlæge på Anæstesiologisk Afdeling i Vejle, Alan Kimper-Karl.

Han fortæller, at der kun gik et halvt år fra første tanke til resultatet af forsøget var klar. Overlæge Torben Nathan fra Medicinsk Afdeling, tog kontakt til Alan Kimper-Karl i december 2013 og spurgte om det var muligt at samarbejde om den nye bedøvelse. I april lavede de den første pilotundersøgelse, inden sommerferien var hele setuppet klar og i efteråret 2014 var resultaterne klar.

Hurtigere friske igen

Èn af de store fordele ved propofolbedøvelsen er også, at patienterne langt hurtigere bliver friske igen. Tidligere var de så omtågede at personalet først kunne give dem informationer om undersøgelsen ved at ringe til dem dagen efter eller ved en ny konsultation.

- Propofolbedøvelsen er hurtigt ude af kroppen, og det betyder at vi kan give patienterne de informationer, de skal have en halv time efter undersøgelsen. Det er blevet standardbehandling, som vi tilbyder vores patienter med kronisk tarmbetændelse én dag om ugen. Det er en stor tilfredsstillelse for os som personale, at vi nu kan lave den her undersøgelse på vores patienter, uden at påføre dem smerte. Det er altid vigtigt for os, at patienterne får så god en oplevelse som muligt. Samtidig har det også betydet større effektivitet, så vi nu har plads til en kikkertundersøgelse mere om dagen, fortæller specialeansvarlig overlæge i medicinsk gastroenterologi Torben Nathan.

Ikke blevet dyrere

Selvom propofolbedøvelse ikke kræver et komplet anæstesi-setup, så kræver det, at der er en anæstesisygeplejerske til stede for at give bedøvelsen og overvåge patienten. Men det har ikke kostet afdelingerne ekstra, fordi den sygeplejerske fra Medicinsk Ambulatorium, som ellers ville være til stede ved en kikkertundersøgelse af tarmen for at berolige patienten, kunne varetage andre opgaver.

De gode resultater med propofolbedøvelse af kroniske tarmpatienter, har også ført til at de kirurgiske afdelinger har vist interesse for at bruge den lettere bedøvelsesform på deres patienter, som ofte er ældre mennesker, som skal udredes for kræft.

APPFWU02V