Skip til primært indhold

Sygehus Lillebælt får del i 41 millioner kr. til at forebygge kræft og andre ikke-smitsomme sygdomme

Over 20 europæiske lande er med i et stort projekt om forebyggelse af kræft og andre kroniske lidelser. I Danmark er det Region Syddanmark ved Sygehus Lillebælt og Syddansk Sundhedsinnovation, som står i spidsen for projektet, der kommer til at løbe over de næste fire år. Pengene kommer fra EU, der i alt investerer 565 millioner kr. i projektet på tværs af landene.

Vejle Sygehus

Til januar starter et historisk stort forebyggelsesprojekt, som har fået navnet ’PreventNCD’ (forebyg ikke-smitsomme sygdomme). Projektet kommer til at køre de næste fire år på tværs af over 20 europæiske lande. Der skal forskes i forebyggelse af ikke-smitsomme sygdomme, og fordi netop kræft er et af de helt store områder, er Sygehus Lillebælt og Vejle Sygehus blevet udpeget til at have en dansk nøglerolle. Derudover skal der sættes gang i aktiviteter, hvis forebyggende effekt allerede er veldokumenteret.

Meget af den danske indsats består i at forbedre metoderne til at overvåge og anvende data i hele forløbet, både i forebyggelse, opsporing/diagnosticering, behandling og efterbehandling. Det skaber glæde og optimisme på Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus, hvor man behandler kræftpatienter og bliver omdrejningspunktet for projektet.
- Jeg håber, at vores deltagelse vil medføre et øget fokus på en sundere livsstil for vores borgere og være med til at udligne noget af den sociale ulighed, der eksisterer på området. Jeg tror, at vores deltagelse vil gøre os endnu bedre til at diagnosticere kræft tidligt og på den måde måske forhindre et alvorligere sygdomsforløb, siger Torben Frøstrup Hansen, der er professor og ledende overlæge på Onkologisk Afdeling.

Han forklarer desuden, at indsatsen kommer til at blive spredt ud over flere forskellige projekter, hvor elementer som kunstig intelligens og forskellige sundhedsaktører kommer i spil. Det drejer sig blandt andet om kommuner og praktiserende lægers evne til at samarbejde og tale sammen omkring patient/borger i et forebyggende perspektiv.

Mange aktører skal nå ambitiøst mål

Projektet ’PreventNCD’ er så stort, at det kræver en kæmpe indsats fra mange aktører. I Danmark er det Sygehus Lillebælt, der står i spidsen tæt flankeret af regionens udviklingsenhed, Syddansk Sundhedsinnovation. Også flere kommuner er involveret, og de kommer til at kunne forbedre deres nære kontakt med mange borgere, som måske ikke har haft nær kontakt med sundhedsvæsenet tidligere.

Heldigvis er der allerede et stærkt fundament at bygge på, når det gælder samarbejdet, og det glæder regionsrådsformand Bo Libergren (V).
- I regionen har vi haft et årelangt fokus på forskning i sundhed på vores sygehuse. Samtidig har vi arbejdet meget med at styrke samarbejdet mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner til gavn for borgerne. Alt dette kommer i spil i projektet her, og jeg er stolt af, at det er regionen og Sygehus Lillebælt, der har fået den danske nøglerolle i det store internationale forebyggelsesprojekt, siger han.

Mange forebyggende tiltag som bekæmpelse af tobaks- og alkoholvaner øget fysisk aktivitet og sund kost er velkendte, så en stor del af projektet kommer til at have fokus på implementering af forebyggende tiltag. Målet er overordnet, at borgerne skal leve længere og sundere, og helt konkret sigtes der mod at reducere tidlig død med en tredjedel frem mod 2030. Begrebet ’tidlig død’ betyder dødsfald, som sker før den forventede levealder.

Det Syddanske EU-Kontor har spillet en vigtig rolle i ansøgningsprocessen hos EU, der er endt med den største bevilling, Sygehus Lillebælt nogensinde har fået.

Vigtigt for patienten og for samfundet

Tidshorisonten frem mod 2030 er lang, og selvom forebyggelse tager tid om at slå igennem, er der også stor begejstring for projektet hos ledelsen på Sygehus Lillebælt.
- Forebyggelse er et meget vigtigt område at sætte ind på, fordi det gavner alle parter. Vigtigst af alt gavner det patienten, som ved effektiv forebyggelse måske helt kan undgå at blive en patient. Dernæst gavner det sundhedsvæsenet, hvis nogle af de patienter, der kommer ind i dag, ikke får behov for behandling i fremtiden. Det frigiver ressourcer til at fokusere på andre patienter, så alle parter har meget at vinde i dette store, internationale projekt, siger Sygehus Lillebælts administrerende direktør, Christian Sauvr.

FAKTA
• ’PreventNCD’ har mere end 20 deltagerlande i Europa.
• EU har investeret over 565 mio. kr. i projektet.
• Projektet starter 1. januar 2024.
• Sygehus Lillebælt, Syddansk Sundhedsinnovation, Kolding Kommune, Vejle Kommune, Københavns Kommune og Fødevarestyrelsen skal i forskellige dele af projektet arbejde på at nedsætte den samlede byrde af cancer og kroniske lidelser i Europa.

Pressekontakt

Simon Pallesen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


29 33 27 44
APPFWU02V