Skip til primært indhold

Vejle Sygehus og Psykiatrisk Afdeling i stort samarbejde om patienter

Vejle Sygehus og Psykiatrisk Afdeling har indledt et stort samarbejde om patienter. Alle ny-indlagte psykiatriske patienter får nu tilbudt en undersøgelse af deres fysiske helbred af læger fra Medicinsk Afdeling på Vejle Sygehus.

Nikolett Barna

Nikolett Barna er altid i civilt tøj, når hun undersøger patienterne - for at skabe en rolig, afslappet stemning.

Overlæge Nikolett Barna har været på endnu et besøg hos naboen, Psykiatrisk Afdeling i Vejle. Denne tirsdag formiddag har hun lavet et grundigt, fysisk helbredstjek af fire forskellige patienter, der alle er blevet indlagt for nylig på den psykiatriske afdeling.

Nikolett Barna har speciale i lungemedicin på Medicinsk Afdeling på Vejle Sygehus, hvor hun har sin daglige gang, men som noget nyt helbredstjekker hun nu også patienter på Psykiatrisk Afdeling.
- Patienterne er meget positive. De er glade for, at vi undersøger dem for sygdomme, fortæller hun.

Al erfaring viser, at psykisk sygdom påvirker det fysiske helbred hos det menneske, der er ramt. Og en trist statistik viser samtidig, at mennesker med en psykisk sygdom i gennemsnit har en 15-20 år-kortere levetid sammenlignet med andre mennesker. Derfor har Psykiatrisk Afdeling i Vejle i oktober igangsat et samarbejde med Medicinsk Afdeling på Vejle Sygehus, der ligger tæt derved, om systematiske helbredsundersøgelser af alle ny-indlagte psykiatriske patienter. Håbet er, at det tidligt kan spore nogle af de – i mange tilfælde – skjulte sygdomme, som patienterne har, og som ikke altid bliver opdaget i tide. Sygdomme, der kan forkorte patienternes levetid.

Et meget vigtigt samarbejde

Flere gange hver uge besøger læger fra Vejle Sygehus patienter på Psykiatrisk Afdeling, laver helbredstjek og igangsætter eventuelle behandlinger, hvis det kræves. Enten på Psykiatrisk Afdeling, på Sygehus Lillebælts matrikler eller hos en praktiserende læge, når patienten igen er udskrevet fra sygehuset. Lægerne har især fokus på at opspore hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk, diabetes og lungesygdomme, men tjekker for en lang række lidelser, der kan påvirke patientens helbred.
- Det er en rigtig god idé at bygge bro på den her måde, for vi ved, at de psykiatriske patienter har mange udfordringer og ofte dør tidligere end andre mennesker. Derfor undersøger vi dem for mange forskellige sygdomme og kan igangsætte behandlinger eller nye undersøgelser ved behov, siger Nikolett Barna.

Cheflægen på Psykiatrisk Afdeling, Georgios Adamopoulos, betegner tiltaget som ”meget, meget positivt”.
- Det er et meget vigtigt samarbejde, og jeg er virkelig glad for det. Denne type patienter er i en livssituation, hvor deres psykiatriske sygdom fylder så meget, at de ikke på samme måde kan passe på sig selv og deres fysiske helbred. Og det her tilbud giver dem muligheden for at få en bedre behandling, fortæller han.

Patienter er glade

Ejler Ejlersen, der er cheflæge på Medicinsk Afdeling, har selv gået stuegang på Psykiatrisk Afdeling. Og han er - som sin kollega i Psykiatrien - meget begejstret for samarbejdet.
- Vi får en mulighed for at gøre opmærksom på livsstilsygdommene, opdage dem og sætte patienten i behandling. Patienterne er glade for tilbuddet, og at vi kommer til dem, siger han.

Vejle Sygehus og Psykiatrisk Afdeling ligger klods op og ned af hinanden og er forbundet af en 200 meter-lang indendørs gangbro og tunnel. Og Ejler Ejlersen ser da også samarbejdet om patienterne som et eksempel på de fordele, som naboskabet giver.
- Det er jo endnu en virkeliggørelse af nogle af de visioner, man har haft, da man lagde psykiatrihuset ved siden af specialist-sygehuset. For der er et stort potentiale i at få knyttet psykiatrien og somatikken (behandling på sygehuset, red.) endnu tættere sammen, siger han.

Projektet kører frem til den 1. oktober næste år og forventes at inkludere flere end 500 patienter, der alle er over 18 år, og som har givet samtykke til undersøgelsen. Håbet er, at det derefter fortsætter på permanent vis.

Pressekontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU01V