Skip til primært indhold

Via video får den indsatte undersøgt ryggen i fængslet

Indsatte i de syddanske fængsler og arresthuse kan nu få undersøgt ryggen via en videoforbindelse. Dermed skal den indsatte ikke til undersøgelse på rygcentret i Middelfart – mandsopdækket af flere betjente.

Læge sidder ved computer

Helle Howland Wolff står for undersøgelsen af den indsatte via en videoforbindelse fra rygcentret i Middelfart.

Tidligere kunne det være både ressourcekrævende og grænseoverskridende, når en varetægtsfængslet fra et arresthus skulle have undersøgt ryggen på Rygcenter Syddanmark i Middelfart.

For den indsatte kunne i sagens natur ikke møde alene op til undersøgelse, men skulle mandsopdækkes af betjente hele vejen til og fra rygcentret.
- Vi har typisk oplevet, at der var to betjente med, men der har også været enkelte tilfælde, hvor der var 10 bevæbnede vagter, som passede på den indsatte. Og når så den indsatte mødte i ankomstområdet, sad han eller hun til fuld skue med håndjern eller fodlænke på med betjente omkring sig. Den private sfære, som vi alle gerne vil have i sundhedsvæsenet, kunne vi ikke give dem, fortæller Gitte Kongsbak, der er visitationsansvarlig sygeplejerske på Rygmedicinsk Ambulatorium på Rygcenter Syddanmark.

Rigtig gode erfaringer

Derfor foreslog hun Kriminalforsorgen Vest, at man forsøgte at finde en anden måde, hvorpå rygcentrets specialister kunne undersøge de indsatte med rygproblemer i de lokale arresthuse og fængsler – uden at den indsatte under tæt bevogtning skulle transporteres til Middelfart.
- Erfaringerne har været rigtig gode. Og Kriminalforsorgen har været en enorm god medspiller i det her. De har fra dag 1 syntes, at det var en super god idé, fortæller Gitte Kongsbak.

Efter at man havde forsøgt og overvejet flere forskellige modeller, har man nu fundet en løsning, der har vist sig at være den bedste og mindst ressourcekrævende – til gavn for den indsatte. For nu får den indsatte undersøgt ryggen, mens vedkommende er i fængslet eller i arresthuset. Her er vedkommende flankeret af en læge eller sygeplejerske, mens en rygspecialist fra Middelfart – en læge, kiropraktor eller fysioterapeut – afvikler undersøgelsen via en videoforbindelse.

Den indsatte og rygspecialisten kan se og tale med hinanden via videoskærmen.
- Den sundhedsperson, der er i lokalet med den indsatte, kan hjælpe med at lave undersøgelsen. Der er et leje, hvor den indsatte kan lægge sig op og blive undersøgt på, og vi kan for eksempel bede den indsatte om at rejse sig op eller bukke sig ned og fortælle, hvordan det føles i ryggen. Det vigtigt, at der er video på. Det er en stor del af undersøgelsen, at man kan se, hvordan patienten bevæger sig. Det vil ikke være nok bare at tale i telefon, fortæller Helle Howland Wolff, der er afdelingslæge i Rygmedicinsk Ambulatorium.

Særligt vigtigt med en gårdtur

På den måde kan man – næsten – afvikle en rygundersøgelse lige så godt, som hvis den indsatte sad i samme lokale som rygspecialisten. Og efter undersøgelsen kan man så aftale det videre forløb. Det kan bestå af fysiske øvelser, som den indsatte selv skal lave, og som bevæger ryggen.
- Det er en fordel, at én af de medarbejdere, som den indsatte møder til daglig, er med til undersøgelsen, fordi de på den måde kan støtte den indsatte. For eksempel ved at sige: ”Hvis du har ondt i ryggen, er det særligt vigtigt, at du kommer med på gårdtur i dag og får bevæget dig”. For det er typisk dét, der hjælper – at man får rørt sig og ikke sidder stille, siger Helle Howland Wolff.

Ordningen blev – på forsøgsbasis – indledt for halvandet år siden i en række udvalgte arresthuse og fængsler, og cirka 30 indsatte er siden blevet undersøgt årligt via telekonsultationer. Men nu bliver ordningen spredt ud til alle de syddanske arresthuse og fængsler, og det ventes at ville føre flere videoundersøgelser med sig.
- Vi kan hurtigere give den indsatte en tid til undersøgelse, fordi der ikke længere er så meget praktik, der skal på plads. Der skal ikke et større apparat i gang, hvor der skal betjente med til undersøgelsen, fortæller Gitte Kongsbak.

Bedre patientbehandling

Bertel Vinten Understrup, der er klinisk overlæge ved Kriminalforsorgen Vest, forklarer, at ordningen er en stor fordel for Kriminalforsorgen, fordi man ikke skal bruge personaleressourcer på transporten til og fra sygehuset, og fordi sådanne transporter altid udgør en vis sikkerhedsrisiko. Men samtidig er ordningen også en stor fordel for den indsatte. Han håber derfor, at muligheden for at lave videokonsultationer over tid kan sprede sig til andre afdelinger og afsnit.
- Vi oplever en forbedret patientbehandling, da vores sundhedsfaglige personale sidder med til konsultationen og sammen med den indsatte kan høre planen, men også indimellem hjælpe vores svagere indsatte med at få beskrevet deres symptomer, forklarer overlægen.

Pressekontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU01V