Skip til primært indhold

Gravid efter termin

Gravid efter termin i Region Syddanmark

Beslutningshjælperen er udarbejdet til anvendelse ved lavrisiko gravide med graviditet efter termin i Region Syddanmark. Beslutningshjælperen er udviklet med det formål at skabe en overskuelig og ensartet information til de gravide og fødende, og således ruste dem til at træffe deres beslutning på et fyldestgørende grundlag.

Beslutningshjælperen indeholder en tidslinje og en oversigt over, hvilke muligheder de gravide har i forhold til henholdsvis at afvente spontant indsættende fødsel eller få fødslen igangsat, når de er gået mere end en uge over termin. Der er forskellig praksis på regionens sygehuse med hensyn til det præcise tidspunkt, hvor igangsættelse kan tilbydes.

De gravide kan introduceres til Beslutningshjælperen i graviditeten i konsultationen samt til Forældre- og Fødselsforberedelse og den kan gøres tilgængelig i app’en Mit Sygehus. Herved er der mulighed for, at de gravide har orienteret sig i mulighederne og vil opleve mødet med Beslutningshjælperen genkendeligt og overskueligt.

Fagområde   

Graviditet

Valgmuligheder

  • Igangsættelse
  • Afventer start af fødsel - ekstra undersøgelser
  • Afventer start af fødsel

Indeholder forberedelsesark

Nej                            

Udviklet af  

Arbejdsgruppe bestående af jordemødre samt obstetrikere, Fødeplansudvalget, Region Syddanmark

Ansvarlig

Dorthe Svane, udviklingsjordemoder, Esbjerg Sygehus & Grindsted Sygehus

Version

2

Seneste opdatering eller review

2023

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™ 

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Gravid efter termin (pdf), med et påført vandmærke. 

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

 

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

16 ud af 17 kvalitetskriterier

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

Denne BESLUTNINGSHJÆLPER™ indeholder informationskort. Det er ikke en anbefaling fra Center for Fælles Beslutningstagning, at der anvendes informationskort i en BESLUTNINGSHJÆLPER™. Informationskortene er ikke en del af den generiske skabelon, og derved kan der skabes usikkerhed i forhold til, hvorvidt IPDAS-kriterierne overholdes.

APPFWU01V