Skip til primært indhold

Pårørendeinddragelse

Inddragelse af pårørende under indlæggelse

I Medicinske Sygdomme på Sygehus Sønderjylland vil vi gerne være bedre til at inddrage patientens pårørende under indlæggelsen og forsøge at imødekomme de pårørendes behov, inden de opstår. Vores patienter er multisyge, kan være særligt sårbare, og lever ofte i en hverdag præget af psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse. Uanset om patienternes nærmeste pårørende er ægtefælle, barn, nabo eller gammel ven, er det essentielt for både de pårørende og patienterne, at der er en forventningsafstemning, således de pårørende inddrages efter de ønskede behov. Pårørende har ofte stor betydning for patienterne i deres hverdag, og vi kan som sundhedsprofessionelle under indlæggelsen være med til at styrke samarbejdet med pårørende – og så efter udskrivelsen.

Udviklingen af Beslutningshjælperen ”Inddragelse af pårørende under indlæggelse” tager afsæt i over 40 patient- og pårørendeinterviews foretaget under indlæggelser på alle seks sengeafsnit i Medicinske Sygdomme. Vi har blandt andet spurgt vores patienter og pårørende om, hvad inddragelse betyder for dem, hvad de har brug for under en indlæggelse og formet valgkortene derefter.

Fagområde  

Pårørendeinddragelse 

Valgmuligheder 

  • Jeg inddrager selv min pårørende
  • Jeg ønsker ikke, at min pårørende inddrages
  • Pårørende ønsker at være fysisk tilstede
  • Pårørende ønsker at deltage telefonisk
  • Pårørende ønsker at deltage på video

Indeholder forberedelsesark 

Nej

Udviklet af 

Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland

Ansvarlig

Chefsygeplejerske Anette Brink, Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland

Version

1

Seneste opdatering eller review

2023

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™   

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Inddragelse af pårørende under indlæggelse (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav

5 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøj

10 ud af 10 kvalitetskriterier

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V