Skip til primært indhold

Henvisningskriterier til klinisk genetisk rådgivning

Klinisk Genetik på Vejle sygehus, varetager genetisk udredning og rådgivning af personer med erkendte arvelige lidelser, eller ved mistanke herom, herunder bl.a. :

 • Arvelig disposition til cancer
 • Arvelige neurologiske og neuromuskulære sygdomme
 • Medfødte misdannelser
 • Mental retardering
 • Kromosomabnormiteter
 • Arvelig disposition til hjerte-/karsygdomme, herunder pludselig død

Hvem kan henvise?

 • Alment praktiserende læge
 • Praktiserende speciallæger
 • Sygehusafdelinger

En korrekt (fyldestgørende) henvisning skal indeholde:

 • Datafelt med CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer og gerne mobil tlf.nr.
 • Henvisningsdiagnose.
 • Anamnese, herunder objektive fund, resultater af udredningsundersøgelser, konkurrerende lidelser.
 • Familieanamnese, herunder oplysninger om nære slægtninges relevante sygdomme (som giver mistanke om en arvelig disposition)
 • Information til patienten. Det er væsentligt at få oplysninger om, hvad der er sagt til patienten og pårørende om diagnose og sygdommens karakter.
 • Prioritering. Er der behov for akut udredning (f. eks. gravide med behov for prænatal diagnostik / patienter med terminal cancer) eller ikke-akut udredning?
 • Patientbehov og særlige forhold. Oplysninger om særlige sociale forhold, handicaps, behov for tolkebistand (og på hvilket sprog) eller øvrige oplysninger der findes relevante for korrekt visitation af patienten (er patienten f.eks. henvist til yderligere/supplerende undersøgelser fra henvisende instans, eller er der undersøgelser der mangler svar på)
 • Oplysning om den henvisende læge/instans (navn, telefon og dato)
APPFWU01V